75 - lecie Spółdzielni

14 stycznia 1946 r. nasza Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Wadowicach. To właśnie ten dzień przyjmujemy jako datę powstania Spółdzielni pod nazwą: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Górnik” w Brzeszczach.

Na wizerunek dzisiejszej Spółdzielni  miało wpływ grono Spółdzielców, które przez wszystkie lata od jej powstania do chwili obecnej wykazało się wielkim zaangażowaniem i mądrością, dbało o jej rozwój i pomyślność. Dzięki ich wspólnym działaniom „Społem” PSS „Górnik” w Brzeszczach wypracowała sobie stabilną i silną pozycję na rynku.

Obecnie Spółdzielnia prowadzi działalność handlową w 8 placówkach ogólnospożywczych,  6 placówkach przemysłowych, jak również zajmuje się produkcją piekarską we własnej piekarni oraz posiada jeden zakład gastronomiczny.

Z okazji 75 –tej rocznicy powstania Spółdzielni Prezes Zarządu pragnie złożyć osobom reprezentującym ją na przestrzeni lat oraz jej pracownikom serdeczne podziękowania za włożony w jej rozwój ogromny trud i wysiłek.