Oferty pracy

Przyjmiemy na praktyczną naukę zawodu uczniów w następujących zawodach:

- kucharz, 

- piekarz,

- sprzedawca.

Więcej informacji pod numerem telefonu 322121160

 

Szukamy pomocy kuchennej do restauracji "Słowiańska". Więcej informacji pod numerem 32/21-21-160


 

Zatrudnimy piekarzy z doświadczeniem!

 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w centrali lub pod numerem telefonu 322121160.


do dokumentów aplikacyjnych prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez "Społem" PSS "Górnik" w Brzeszczach:

na potrzeby prowadzenia aktualnych rekrutacji*,

na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym również inne stanowiska)*.

 Zostałam/em poinformowana/y przez Administratora Danych Osobowych tj. "Społem" PSS "Górnik w Brzeszczach (kontakt: ul. Lipowa 29, 32-620 Brzeszcze) o tym, że:

1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy zgłosić się osobiście do siedziby "Społem" PSS "Górnik w Brzeszczach lub przesłać e-mail z wybranym żądaniem: kadry@pssbrzeszcze.pl.

3. Mam prawo wniesienia skargi do RODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia przesłania CV.

5. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzania."

* proszę zaznaczyć właściwe okienka.