Oferty pracy

 

 DO DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH PROSIMY O DOPISANIE PONIŻSZEJ KLAUZULI:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez „Społem” PSS „Górnik” w Brzeszczach os. Paderewskiego 12, 32-626 Jawiszowice

 

 

na potrzeby prowadzenia aktualnych rekrutacji*

 

na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym również na inne stanowiska)*

 

  1. 1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).
  2. 2. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody, która została wyrażona wysłaniem zgłoszenia rekrutacyjnego. Ich udostępnienie nie będzie miało wpływu na proces rekrutacyjny.
  3. 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
  4. 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań  rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od dnia przesłania CV.
  5. 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy zgłosić się osobiście do siedziby „Społem” PSS „Górnik” w Brzeszczach lub przesłać e-mail z wybranym żądaniem kadry@pssbrzeszcze.pl
  6. 6. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.