Nabór ofert na wykonanie termomodernizacji budynku sklepu nr 22 w Brzeszczach, ul. Łokietka 8

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Górnik” w Brzeszczach informuje o naborze ofert na wykonanie zadania pn. „Termoizolacja budynku sklepu nr 22 w Brzeszczach przy ul. Łokietka 6.”

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W zakres prac wchodzić będą następujące roboty:

  • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
  • Docieplenie stropodachu budynku


Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania do uzgodnienia w siedzibie Spółdzielni

w Brzeszczach, ul. Lipowa 29 w godz. 7 - 15.