Walne Zgromadzenie członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Spółdzielni

                                               

                                          ZARZĄD

 

                                        „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik” w Brzeszczach

 

                                          zaprasza na

 

                                          WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

                                          KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ (KZP) „GÓRNIK”

 

                                          Zebranie odbędzie się w dniu 20 marca o godzinie 16.00


                                          w lokalu Restauracja „Słowiańska” Brzeszcze ul. Kościuszki 7 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1.                                          1. Otwarcie obrad.
 2.                                          2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków KZP.
 3.                                          3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Członków KZP.
 4.                                          4. Podsumowanie działalności KZP za rok 2022.
 5.                                          5. Wybór członków Zarządu KZP.
 •                                            - ustalenie listy kandydatów,
 •                                            - wybór Komisji Skrutacyjnej,
 •                                            - przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników.
 1.                                          6. Wybór członków komisji rewizyjnej KZP:
 •                                            - ustalenie listy kandydatów,
 •                                            - przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników.
 1.                                          7. Podjęcie uchwał w sprawach:

                                           - zatwierdzenie statutu KZP,

                                           - ustalenia wysokości wpisowego KZP,

                                           - wyboru Zarządu KZP,

                                           - wyboru komisji rewizyjnej KZP.

                                         8. Zamknięcie zebrania.