Walne Zgromadzenie członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Spółdzielni

                                               

                                          ZARZĄD

 

                                        „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik” w Brzeszczach

 

                                          zaprasza na

 

                                          WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

                                          KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ (KZP) „GÓRNIK”

 

                                          Zebranie odbędzie się w dniu 8 kwietnia o godzinie 17.00


                                          w lokalu Restauracja „Kreator Smaku” Brzeszcze ul. Kościuszki 7 z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1.                                          1. Otwarcie obrad.
  2.                                          2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków KZP.
  3.                                          3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Członków KZP.
  4.                                          4. Podsumowanie działalności KZP za rok 2023.                                          
  1.                                          5. Podjęcie uchwały w sprawie:

                                           - zatwierdzenia sprawozdania z działalności KZP za rok 2023.                                         

                                         6. Zamknięcie zebrania.