Walne Zgromadzenie członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Spółdzielni