Zebrania grup członkowskich

RADA NADZORCZA I ZARZĄD

 

 „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik”

w Brzeszczach

 

zaprasza na

 

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Zebrania odbędą się:

Grupa I – 7 kwiecień o godz. 17.00

Grupa II – 8 kwiecień o godz. 17.00

Grupa III – 9 kwiecień o godz. 17.00

w lokalu Restauracja „Słowiańska” Brzeszcze ul. Kościuszki 7 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

  1. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  1. 3. Przedstawienie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
    1. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020.
  2. 5. Przedstawienie kierunków i programu działania Spółdzielni na rok 2021.
  3. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.
  4. 7. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 10 czerwca 2021 roku.
  5. 8. Przyjęcie wniosków z dyskusji.
  6. 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Prosimy o wzięcie udziału

           Zarząd Spółdzielni