Zebrania grup członkowskich

RADA NADZORCZA I ZARZĄD

 

 „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik”

w Brzeszczach

 

zaprasza na

 

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH NR I, II i III

Zebranie odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2024 r. o godzinie 14.00, 15.00 i 16.00

w lokalu Restauracja „Kreator Smaku” Brzeszcze ul. Kościuszki 7 z następującym porządkiem obrad:

 


  1. 1. Otwarcie obrad.
  2. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. 3. Przedstawienie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023.
  5. 5. Przedstawienie kierunków i programu działania Spółdzielni na rok 2024.
  6. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.
  7. 7. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 6 czerwca 2024 roku. 
  8. 8. Dyskusja
  9. 9. Przyjęcie wniosków z dyskusji.
  10. 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Prosimy o wzięcie udziału

           Zarząd Spółdzielni