Zebrania grup członkowskich

RADA NADZORCZA I ZARZĄD

 

 „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik”

w Brzeszczach

 

zaprasza na

 

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH NR I, II i III

Zebranie odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r. o godzinie 14.00

w lokalu Restauracja „Słowiańska” Brzeszcze ul. Kościuszki 7 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022.
 5. 5. Przedstawienie kierunków i programu działania Spółdzielni na rok 2023.
 6. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.
 7. 7. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 1 czerwca 2023 roku.
 8. 8. Wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zebranie Przedstawicieli:
 • - ustalenie listy kandydatów,
 • - wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • - przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników.
 • 9. Dyskusja.
 1. 10. Przyjęcie wniosków z dyskusji.
 2. 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Prosimy o wzięcie udziału

           Zarząd Spółdzielni