Zebranie Przedstawicieli

Zebranie Przedstawicieli 2016r. - 70 lat Spółdzielni

 W czwartek, 2 czerwca w odświętnie przystrojonej restauracji „Słowiańska” odbyło się wyjątkowo uroczyste Zebranie Przedstawicieli, podczas którego świętowaliśmy 70 lat działalności naszej Spółdzielni.

 Jubileuszowe spotkanie było zatem doskonałą okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z bogatej  historii Spółdzielni, złożenia życzeń oraz uhonorowania najbardziej zasłużonych osób.  

Obchody jubileuszu 70-lecia Spółdzielni zaszczycili swoją obecnością:

 Iwona Gibas – Dyrektor Biura Poselskiego Pani Beaty Szydło, Posła na Sejm RP

Stanisław Pastuszka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Jaśkowski – Zastępca Prezesa Zarządu KZRSS „Społem” w Warszawie

Zenon Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej KZRSS „Społem” w Warszawie, Przewodniczący Grupy Zakupowej „Podbeskidzie”

Barbara Zmiertka – emerytowany Prezes Zarządu „Społem” PSS Andrychów

Elżbieta Kozieł – wieloletnia przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maria Malinowska – wieloletni członek Rady Nadzorczej

Stefania Grzywa – emerytowany członek Zarządu, główna księgowa

W uroczystości licznie uczestniczyli także zaproszeni członkowie spółdzielni oraz emerytowani i obecni pracownicy spółdzielni.

Dostojne grono gości i wszystkich spółdzielców przywitała Prezes Zarządu Pani Barbara Gałuszka-Przewoźnik. W kilku zdaniach wyraziła wdzięczność trzem pokoleniom spółdzielców, którzy zawsze wyróżniali się pracowitością, dbałością o konsumenta, czuwali nad jakością produkcji a przede wszystkim, przez te lata dbali o jej rozwój.

Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich spółdzielców, którzy już odeszli. Na grobach zmarłych prezesów Pani Krystyny Bzibziak, Mieczysławy Papuga, Teresy Matusiak, Anieli Siwiec i Krystyny Kozioł złożono kwiaty i zostały zapalone symboliczne znicze pamięci.

Podniosłym wydarzeniem podczas uroczystości jubileuszowej było odznaczenie zasłużonych członków i pracowników spółdzielni odznaczeniami przyznanymi przez Krajową Radę Spółdzielczą i Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie, które wręczył Ryszard Jaśkowski – Zastępca Prezesa Zarządu KZRSS „Społem” i Zenon Szewczyk  - członek Rady Nadzorczej KZRSS „Społem”.

Odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” otrzymali:

Odznakami „Zasłużony dla Społem” zostali uhonorowani:

 Odznaczonym spółdzielcom gratulacje złożyła  Prezes Zarządu, dziękując wszystkim za ich trudną pracę, codzienną troskę o klientów, za znaczny wkład pracy w działalność statutową i dbanie o dobry wizerunek Spółdzielni.

 

Brzeszczańscy społemowcy byli dumni, że o ich jubileuszu 70—lecia Spółdzielni nie zapomniała Pani Premier Beata Szydło, która jest wieloletnią klientką jednego ze społemowskich sklepów  w Brzeszczach.

Z ogromną radością spółdzielcy odebrali list gratulacyjny od Pani Premier Szydło z rąk Dyrektor Biura Poselskiego  Iwony Gibas.

 Puchar wraz z gratulacjami dla Rady Nadzorczej i wszystkich członków Spółdzielni oraz  jej  pracowników otrzymany od Zarządu i Rady Nadzorczej  KZRSS „Społem”w Warszawie był uhonorowaniem 70-ciu lat nieprzerwanej działalności na rzecz tego górniczego miasta i będzie pamiątką tej jubileuszowej uroczystości.

Wszyscy uczestnicy uroczystości 70-lecia istnienia spółdzielni wpisali  się do Złotej Księgi Jubileuszowej, która stanowi historyczną dokumentację spotkań jubileuszowych „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców ” Górnik” w Brzeszczach.

Po  uroczystym obiedzie rozpoczęły się obrady Zebrania Przedstawicieli.