Procedura zgłaszania naruszeń prawa (sygnalista)

System zgłaszania funkcjonuje na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Procedura zgłaszania naruszeń w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Górnik" w Brzeszczach  została wprowadzona Uchwałą Zarządu nr /23   z dnia  2023 r.  

Aktualnie nie ma jeszcze uchwalonych przepisów implementujących szczegółowo ww. dyrektywę do systemu prawnego w Polsce.

Pliki do pobrania:  

Uchwała nr /23 (po uchwaleniu)

Procedura zgłaszania naruszeń (po zatwierdzeniu)

Formularz zgłoszenia naruszeń (po zatwierdzeniu)

Adres do zgłaszania naruszeń (po zatwierdzeniu i aktywacji linka)

sygnalista@pssbrzeszcze.pl