Procedura zgłaszania naruszeń prawa (ochrona sygnalistów)

System zgłaszania funkcjonuje na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Procedura zgłaszania naruszeń w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Górnik" w Brzeszczach  została wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 10/2023   z dnia  02.11.2023 r.  

Aktualnie nie ma jeszcze uchwalonych przepisów implementujących szczegółowo ww. dyrektywę do systemu prawnego w Polsce.

Pliki do pobrania:  

Uchwała nr 10/2023 (pobierz)

Procedura zgłaszania naruszeń (pobierz)

Formularz zgłoszenia naruszeń (pobierz)

Adres elektroniczny do zgłaszania naruszeń:  sygnalista@pssbrzeszcze.pl